Säkerhetsselar & linor

När världens mest erfarna havskappseglare ska förflytta sig på däck litar de på våra säkerhetsselar och linor. Nöj dig inte med sämre utrustning än dem! Alla våra säkerhetslinor och selar är godkända enligt EN ISO 12401 standarden för nationell och internationell havskappsegling.