Flytvästservice

 

VIKTIG INFORMATION

Din uppblåsbara räddningsväst skall kontrolleras eller lämnas in för service årligen. Dessutom skall capsule eller cartridge bytas var tredje år. Detta gäller även Halkey Roberts gula bobbin.
Servicestationerna hittar du här. Du kan också lämna in räddningsvästen i den butik där du köpte den, så skickar de den till oss för service.

Inspektion och service

Varför inspektion och service är så viktigt är för att din uppblåsbara räddningsväst skall fungera. Ladda ner vår informationsfolder om uppblåsbara räddningsvästar här: